Hvem er vi

Klinikkens personale

Speciallæge i almen medicin Jens-Henrik Lindrup

Speciallæge i almen medicin Silja Als-Frederiksen

Speciallæge i almen medicin Christine Sanddal Lindholt

Født 1979

Uddannet fra Århus universitet januar 2007. Jeg har haft min turnus i Thisted, 3½ års organkirurgi på hhv Hjørring og Ålborgs sygehus. Min almen medicinske hoveduddannelse har jeg haft i Gandrup Lægehus samt hos Lægerne Aabosplads i Ålborg, og sygehusdelen på Hjørring Sygehus.

Speciallæge i almen medicin Juni 2017

Speciallæge i almen medicin Þóra H B Lynggaard

Født 1983

Uddannet Århus Universitet 2012

Basis uddannelse på Island og efterfølgende speciallægeuddannelse i almen medicin fra Hjørring sygehus samt Lægehuset Dronninglund og Lægerne Postvænget, Åbybro

Speciallæge 1/10-2019

Ejer siden 1/4-2020

Uddannelseslæge Cecilie Petersen

Sygeplejerske Anitta Thomsen

Sygeplejeske Lis Olesen

Født 1967

Sygeplejeske siden 2003. Har arbejdet 11 år som sygeplejerkse på medicinsk afdeling, Dronninglund og 4 år som praksissygeplejerske i FALCK inden ansættelse i Lægehuset Dronninglund 1/1-19

Varetager følgende opgaver: Celleskrab, børneundersøgelser (2-4 år), injektioner, vaccinationer, marevankontroller, blodprøver, lungefunktion og EKG samt kronikerkontroller.

Sekretær Tove Christensen

Sekretær Henriette Grøndal

Ansat pr 23/3-20

Lægesektetær siden 2010

Sekretær/blæksprutte Camilla Frederiksen

Ansat i klinikken 1/4-22

Camilla kommer til at varetage sekretæropgaver og laboratoriet. Du kan også møde hende til bl.a. influenzavaccinationer.

Camilla er uddannet SOSU og cand. mag. i historie.